Calendar of Events

Conferences and seminars
 
1st September – 30th September, 2015

The seminar «Advanced Polarization Technologies in Material Science and Biomedicine-II»

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/advanced-polarization-technologies-in-material-science-and-biomedicine-ii.html

22nd September – 25th September, 2015

International Academic conference “The problems of information management, processing and transfer”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/iv-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-problemy-upravleniya-obrabotki-i-peredachi-info.html

25th September – 26th September, 2015

International Academic Conference “The time kaleidoscope: acceleration, inversion, nonlinearity, diversity”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/kaleydoskop-vremeni-uskorenie-inversiya-nelineynost-mnogoobrazie.html

1st October – 31st October, 2015

All-Russian research and application conference “Specially protected natural reservation: past, present, future”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii-proshloe-nastoyashchee-budushchee.html

19th October – 14th December, 2015

International Academic Conference “Topical questions of biomedical engineering”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/aktualnye-voprosy-biomeditsinskoy-inzheneriii.html

22nd October – 25th October, 2015

International Academic Conference “Techno engineering 2015”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/inzhiniring-tekhno-2015.html

28th October, 2015

International Academic Conference “Topical questions of transport in modern conditions”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/aktualnye-voprosy-transporta-v-sovremennykh-usloviyah.html

30th October, 2015

The Round table “Russia and revolutions: historical retrospective”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/rossiya-i-revolyutsii-istoricheskaya-retrospektiva.html

1st November – 30th November, 2015

The seminar “Advertising technologies: traditions and modern development tendencies”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/reklamnye-tekhnologii-i-dizayn-traditsii-i-sovremennye-tendentsii-razvitiya.html

1st November – 30th November, 2015

Regional Academic Conference “The problems of energy and recourse conservation”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/problemy-energo-i-resursosberezheniya.html

9th November – 11th November, 2015

International research and application conference “Logistics and economics of industrial energy and recourse conservation”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/logistika-i-ekonomika-resursosberezheniya-i-energosberezheniya-v-promyshlennosti.html

10th November, 2015

International Academic Conference “Current issues of economy and management”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/aktualnye-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta.html

11th November, 2015

All-Russian research and application conference “Business, society, young people: transformation ideas”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/biznes-obshchestvo-molodezh-idei-preobrazovaniy.html

18th November – 19th November, 2015

International Academic Conference “Improving reliability and safety of transport constructions and communications”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/povyshenie-nadezhnosti-i-bezopasnosti-transportnykh-sooruzheniy-i-kommunikatsiy.html

18th November – 20th November, 2015

Regional Academic Conference “Current issues of social and human sciences”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/aktualnye-problemy-socialnykh-i-gumanitarnykh-nauk.html

19th November, 2015

Intramural conference “Current issues of theoretic electrical technology and electronics”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/aktualnye-problemy-teoreticheskoy-elektrotekhniki-elektroniki.html

19th November – 20th November, 2015

International Academic Conference “The round table: Atoyan’s readings”

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/kruglyy-stol-atoyanovskie-chteniya.html

25th November – 27th November, 2015

International Academic Conference “Human resources in conditions of innovative development”.

http://www.sstu.ru/nauka/konferentsii/chelovecheskie-resursy-v-usloviyakh-innovatsionnogo-razvitiya.html

 

Яндекс.Метрика